Śladami Miejsc Pamięci Narodowej

Regulamin odznaki
 1. Postanowienia ogólne.
  • Celem odznaki jest zapoznanie się przez zdobywających z miejscami pamięci narodowej na terenie Polski.
  • Odznaka posiada trzy stopnie, które zdobywa się w kolejności od brązowej do złotej. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia na terenie całej Polski, również podczas zdobywania innych odznak turystyczno – krajoznawczych.
  • Odznaka zweryfikowana na podstawie kroniki jest odpłatna (koszt odznaki 9,00 zł).
  • W ciągu jednego roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.
  • Miejscem pamięci narodowej jest:
   • grób lub cmentarz wojenny;
   • nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości, upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, muzea tradycji niepodległościowych, kopiec;
   • inny obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności tablica pamiątkowa
 2. Warunki zdobywania odznaki.
  • Czas zdobywania kolejnych stopni odznaki jest dowolny.
  • Potwierdzenia należy uzyskiwać w specjalnie założonej kronice (forma kroniki jest dowolna).
  • Ubiegający się o odznakę powinien udokumentować obecność w poszczególnych obiektach – zbierając pieczątki miejscowe ( kościół , poczta, sklep, itp.) Oprócz potwierdzenia należy również podać podstawowe informacje o zwiedzanym obiekcie- nazwa, data powstania, itp. Można zamieścić widokówkę, szkic lub własnoręcznie wykonane zdjęcie. W wyjątkowych okolicznościach potwierdzenia może dokonać również osoba uprawniona – kierownik wycieczki, przewodnik, przodownik turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktor krajoznawstwa PTTK (maksymalnie 10% punktacji na dany stopień odznaki).
  • Raz zwiedzany obiekt nie może być zaliczony powtórnie do punktacji na wyższy stopień odznaki.
 3. Punktacja.
  • Punktacja za poszczególne obiekty miejsc pamięci narodowej wynosi 5 pkt
  • Punktacja dodatkowa:
   • za zwiedzenie obiektu poza województwem zamieszkania ubiegającego się o odznakę 5 pkt.
   • udział w odczycie lub prelekcji na temat miejsc pamięci narodowej 3 pkt.
   • prowadzenie odczytu lub prelekcji na temat miejsc pamięci narodowej 10 pkt.
   • udokumentowana opieka nad dowolnie wybranym miejscem pamięci narodowej 10 pkt. w ciągu 1 roku
   • własnoręcznie wykonane zdjęcie obiektu (wklejone do kroniki) 1pkt. – maksymalnie 2 zdjęcia danego obiektu.
  • Punktacja na poszczególne stopnie odznaki :
   • Odznaka w stopniu brązowym 100 pkt.
   • Odznaka w stopniu srebrnym 250 pkt.
    (poza województwem swojego miejsca zamieszkania należy zdobyć 150 pkt.)
   • Odznaka w stopniu złotym 400 pkt.
    (poza województwem swojego miejsca zamieszkania należy zdobyć 350 pkt.)
  • Aby zdobyć odznakę w stopniu srebrnym należy dodatkowo zwiedzić 5 obiektów spośród wymienionych w wykazie.
  • Aby zdobyć odznakę w stopniu złotym należy dodatkowo zwiedzić 15 obiektów spośród wymienionych w wykazie.
 4. Weryfikacja odznaki.
   • Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki zawierającej spełnienie warunków odpowiedniego stopnia odznaki.
   • Weryfikacji dokonuje Zespół Weryfikacyjny Odznaki „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”.
   • Kroniki należy nadsyłać na adres:
     
    Oddział PTTK Łódź – Polesie
    90-630 Łódź, ul. Lipowa 48

     
    Klub Sportowy „KOLUMBUS”
    przy parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi
    90-029 Łódź, ul. Nawrot 104

     
  • Turyści spoza Łodzi przesyłają kronikę na podany adres drogą pocztową, załączając zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na przesyłkę zwrotną.
   Na życzenie zdobywającego do zweryfikowanej kroniki po uiszczeniu opłaty dołącza się odznaki ( kronika i odznaki zostają odesłane „za pobraniem”).
 5. Postanowienia końcowe.
  • Odznaka została ustanowiona z inicjatywy działaczy Klubu Turystyki Motorowej „MOBIL – ŁÓDŹ” O/PTTK Łódź – Polesie oraz Sekcji Motorowej Klubu Sportowego „KOLUMBUS” Łódź

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do  Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki, który może przyznawać Odznaki Honorowe poza w/w wymaganiami.

Regulamin oraz projekt graficzny odznaki opracowali Instruktorzy Krajoznawstwa Polski:

Agata i  Krzysztof Góra    

Wykaz obiektów wymaganych na stopień srebrny i złoty:
    • województwo podkarpackie
     Baligród – pomnik ofiar UPA
     Brzostek – Cmentarz wojenny I wojny światowej
     Chotyniec – pomnik poległych w walce z UPA
     Cisna – mogiła żołnierzy poległych w walkach z UPA
     Czarna – Cmentarz wojenny I wojny światowej
     Jasło – Cmentarz wojenny I i II wojny światowej
     Mielec – Ściana Katyńska
     Mielec – Ściana pamięci żołnierzy polskich
     Mielec – pomnik żołnierzy AK
     Rzeszów – Pomnik chwały żołnierzy AK
     Warzyce – Pomnik ofiar masowych egzekucji z czasów II wojny światowej
    • województwo wielkopolskie
     Poznań – Cytadela
     Poznań – Muzeum Armii „Poznań”
     Poznań – Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII
     Poznań – Muzeum Uzbrojenia w Poznaniu
     Chełmno – Muzeum byłego Obozu Zagłady
    • województwo śląskie
     Katowice – Pomnik ofiar Katynia
     Katowice – Pomnik Tadeusza Kościuszki
     Katowice – pomnik Wojciecha Korfantego
     Katowice – Pomnik harcerzy września
     Katowice – Pomnik poległych górników Kopalni Wujek
     Katowice – Pomnik powstańców śląskich
     Katowice – Wieża spadochronowa
     Bielsko – Biała – Pomnik konfederatów barskich
     Gliwice – Radiostacja
     Jaworzno – Obóz „Neu-Dachs”
     Rychwałd – Pomnik poległych podczas I i II wojny światowej
     Szczyrk – Pomnik Narodowych Sił Zbrojnych
    • województwo dolnośląskie
     Wrocław – Obóz pracy – Ausländer-Auffanglager Clausewitzstrasse
     Wrocław – Cmentarz Oficerów Armii Radzieckiej
     Wrocław – Cmentarz żołnierzy polskich przy ulicy Grabiszyńskiej
     Wrocław – Fontanna Pamięci
     Wrocław – Obóz koncentracyjny na Tarnogaju
     Wrocław – Pomnik pomordowanych członków organizacji „Olimp”
     Wrocław – Pomnik pomordowanych profesorów lwowskich szkół akademickich
     Wrocław – Synagoga pod Białym Bocianem
     Wrocław – Zakład Karny nr 1
     Rogoźnica – Gross-Rosen – Państwowe Muzeum w Rogoźnicy
    • województwo lubelskie
     Lublin – Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” (dawne więzienie gestapo)
     Lublin – Zamek Lubelski – Muzeum
     Majdanek – Państwowe Muzeum na Majdanku
     Bełżec – Muzeum i Miejsce Pamięci
     Biała Podlaska – Muzeum Południowego Podlasia
     Chełm – Stalag 319 i Las Borek
     Kock – cmentarz wojskowy i izba pamięci
     Osuchy – cmentarz partyzancki i miejsce pamięci
     Parczew – Kamień upamiętniający egzekucję więźniów z Zamku Lubelskiego
     Parczew – Krzyż i tablica ku czci ppor. Jana Lisonia z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
     Parczew – symboliczny grób ofiar obozów koncentracyjnych
     Poniatowa – Obóz Pracy w Poniatowej
     Sobibór – Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze
     Zamość – Rotunda Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny
     Zwierzyniec – obóz przejściowy
    • województwo świętokrzyskie
     Kielce – Muzeum Pamięci Narodowej
     Koprzywnica – krzyż i tablica pamiątkowa
     Michniów – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie
     Radoszyce – kamień z tablicami upamiętniającymi walki partyzanckie
     Skalbmierz – pomnik upamiętniający pacyfikację ludności oraz bitwę partyzantów i czołgistów radzieckich z oddziałami niemieckimi
    • województwo mazowieckie
     Warszawa – Aleja Szucha 25
     Warszawa – Cmentarz Komunalny (d. Wojskowy) na Powązkach
     Warszawa – Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich
     Warszawa – Cmentarz Powstańców Warszawy i Pomnik „Polegli – Niepokonani”
     Warszawa – Muzeum Katyńskie
     Warszawa – Muzeum Powstania Warszawskiego
     Warszawa – Muzeum Więzienia „Pawiak”
     Warszawa – Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie
     Warszawa – Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
     Warszawa – Pomnik Powstania Warszawskiego
     Warszawa – Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów
     Palmiry – Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry i cmentarz
     Treblinka – Muzeum Walki i Męczeństwa
     Pruszków – Muzeum Dulag 121
     Pruszków – Pomnik przywódców Państwa Podziemnego w Pruszkowie
     Pruszków – Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
     Pomiechówek – obóz jeniecki i getto
     Suchożebry – Stalag 366, cmentarz jeniecki i pomnik
     Studzianki – Pomnik ku czci poległych w walkach w sierpniu 1944 r.
    • województwo małopolskie
     Kraków – Fabryka Schindlera
     Kraków – Krzesła-pomniki na Placu Bohaterów Getta
     Kraków – Muzeum Apteka „Pod Orłem”
     Kraków – Muzeum Armii Krajowej
     Kraków – Muzeum Historii Miasta Krakowa. Oddział „Ulica Pomorska”
     Płaszów – pomnik i tablice pamiątkowe poświęcone pamięci ofiar obozu
     Oświęcim – Auschwitz-Birkenau – Miejsce Pamięci i Muzeum
     Ochotnica – Pomnik ku czci ofiar „Krwawej Wigilii“
     Gruszowiec – pomnik ofiar pacyfikacji
    • województwo łódzkie
     Łódź – Muzeum Tradycji Niepodległościowych – Oddział Radogoszcz
     Łódź – Obóz dla młodocianych Polaków przy ul. Przemysłowej
     Łódź – Park Ocalałych i Pomnik Polaków Ratujących Żydów
     Łódź – Stacja Radegast
     Łódź – Szlak Pamięci Litzmannstadt Getto
     Piotrków Trybunalski – Klasztor bernardynów
     Wieluń – Ruiny kolegiaty
    • województwo podlaskie
     Białystok – Głaz Lotnika
     Białystok – Cmentarz Żydowski
     Białystok – Pomnik ofiar wojny polsko-bolszewickiej
     Białystok – Pomnik Żołnierzy AK
     Białystok – Pomnik mordu katyńskiego
     Białystok – Pomnik Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie
     Białystok – Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki
     Białystok – Pomnik spalonej Wielkiej Synagogi
     Białystok – Cmentarz Getta
     Białystok – Pomnik obrońców Białegostoku
     Bielsk Podlaski – Izba Pamięci (Muzeum Martyrologii)
     Jedwabne – pomnik ofiar pogromu
     Wizna – schron (Góra Strękowa) i obelisk pamiątkowy
     Zambrów – pomnik ku czci zamordowanych
    • województwo pomorskie
     Gdańsk – Poczta Polska
     Gdańsk – Westerplatte
     Gdańsk – Stocznia
     Gdynia – Stocznia
     Sztutowo – Muzeum Stutthof
     Lębork – Pomnik pamięci ofiar obozu koncentracyjnego
     Gniew – obóz przesiedleńczy
     Wejherowo – Obelisk i tablice pamiątkowe ku czci ofiar masowych egzekucji
    • województwo kujawsko-pomorskie
     Podgórze i Glinki – Obozy jenieckie (Toruń – Wielka Nieszawka)
     Toruń – Cmentarz Barbarka
     Toruń – Fort VII
     Toruń-Rudak – teren obozu jenieckiego i obozu pracy przymusowej
     Bydgoszcz – Pomnik Walki i Męczeństwa na Starym Rynku
     Bydgoszcz-Fordon – „Dolina Śmierci”
     Las Rybieniec k. Chełmna – Obelisk ku czci ofiar terroru hitlerowskiego
     Potulice – Cmentarz ofiar II wojny światowej w Potulicach
    • województwo warmińsko-mazurskie
     Działdowo – Obóz przejściowy
     Lubawa – Obóz dla młodocianych
     Olsztyn – Szpital psychiatryczny i pomnik w Kortowie