I Indywidualny Rajd Geolokalizacyjny „Rajd Stulecia Niepodległości” – 2018

Regulamin Rajdu Stulecia Niepodległości

 

„Rajd Stulecia Niepodległości” jest to gra polegająca na odnajdywaniu punktów w terenie i rejestrowanie tego faktu za pomocą aplikacji mobilnej Tropiciel. Istnieje lista 126 miejsc terenowych na terenie Polski. Punkty są miejscami historycznymi związanymi z walką o niepodległość narodu polskiego. Zawodnicy wybierają punkt z listy miejsc, znajdujących się w programie i starają się dotrzeć do niego. Po znalezieniu się na miejscu i uruchomieniu aplikacji Tropiciel, zawodnik uruchamia geolokalizację i jeśli lokalizacja jest właściwa, otrzymuje pytanie dotyczące odwiedzonego miejsca. Za każde odwiedzone i zaliczone miejsce w terenie, aplikacja nalicza punkty. Za każde zaliczone pytanie doliczane są dodatkowe punkty. Aktualny ranking graczy dostępny jest na bieżąco na stronie KS Kolumbus tutaj.

Niniejsza gra stanowi elektroniczną wersję kroniki odznaki turystycznej „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej” jednak kieruje się innymi zasadami – nie można odwiedzać miejsc spoza wykazu i nie ma możliwości uzyskania dodatkowych punktów za prelekcje, odczyty, zdjęcia i opiekę. Można jednak uzyskać dodatkowe punkty za poprawne odpowiedzi na zadane pytania. Gra trwa od 11.11.2018 r. do 15.08.2020 r. i za jej ukończenie można otrzymać wyłącznie odznakę brązową, jednak odwiedzone miejsca są w wykazie miejsc obowiązkowych na odznakę srebrną i złotą w/g regulaminu odznaki.

Punktacja w grze przeliczana jest na punkty odznaki turystycznej „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej” i tak:

  • Punktacja za odwiedzenie miejsca pamięci narodowej wynosi 5 pkt.
  • Poprawna odpowiedź na pytanie 5 pkt.
  • Odwiedzenie obiektu poza swoim województwem zamieszkania dodatkowe 5 pkt. (w aplikacji należy wypełnić dane o województwie zamieszkania przed pobraniem gry – w przeciwnym wypadku punkty dodatkowe nie będą naliczane)

W tej edycji gry, gracze mogą uzyskać brązową odznakę „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej” gdy uzyskają co najmniej 100 punktów. Osoba która uzyska odznakę brązową może kontynuować rajd klasycznie z kroniką, aby uzyskać kolejne odznaki. Odznaka zweryfikowana na podstawie rankingu Tropiciela nie jest odpłatna (koszt odznaki normalnie to 9,00 zł). Informację o jej uzyskaniu prześlemy drogą mailową.

Aby rozpocząć grę należy zainstalować na telefonie z systemem Android aplikację Tropiciel (link lub kod QR na dole strony), zarejestrować się poprzez aplikację  wpisując swoje dane (koniecznie należy podać województwo). Po przejściu w menu aplikacji do sekcji „Dodaj grę” otworzyć czytnik kodów guzikiem „zeskanuj kod paskowy” i sczytać kod QR umieszczony poniżej. 

Celem zabawy jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, podnoszenie świadomości tożsamości narodowej, uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości, szeroko rozumiana popularyzacja turystyki pieszej i motorowej oraz upowszechnianie nowych technologii w sporcie turystycznym. Gra ma też na celu podnoszenie zdrowia zawodników wyprowadzając szerokie rzesze graczy na świeże powietrze.

Kierownik: br. Piotr Mec
Z-ca kierownika: br. Krzysztof Góra
Sekretarz: Łukasz Robak

W zabawie mogą brać udział turyści indywidualni (nieletni pod opieką dorosłych).

Zapisy poprzez aplikację Tropiciel możliwe są w dowolnej chwili trwania rajdu.

Zgłoszenia powinny zawierać imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, województwo zamieszkania oraz koniecznie adres email.

Odwiedzone punkty wliczają się do uzyskania odznaki PTTK „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej” bez konieczności prowadzenia kroniki i innej weryfikacji zdobytych punktów.

Obowiązki uczestników rajdu:
  • przestrzeganie Karty Turysty
  • przestrzeganie przepisów ppoż., Kodeksu Drogowego, oraz podstawowych zasad ochrony przyrody.
  • Ubezpieczenie na czas trwania rajdu zawodnicy organizują we własnym zakresie.
 
Organizatorzy:
  • Klub Sportowy Kolumbus Łódź,
  • Rada Rycerzy Kolumba nr 15279 w Łodzi
  • eDialog sp. z O.O.
Patronat:
  • Polska Rada Stanowa Rycerzy Kolumba